Navigácia

Obsah

Stránka

Súťaž - Najkrajšia fotografia MAS PKP 2014

PARTNERSTVO KRTÍŠSKEHO POIPLIA vyhlasuje 3.ročník súťaže Najkrajšia fotografia Partnerstva Krtíšskeho Poiplia 2014

Pozývame všetkých záujemcov z územia Partnerstva Krtíšskeho Poiplia zapojiť sa do súťaže „Najkrajšia fotografia Partnerstva Krtíšskeho Poiplia“. Je to vhodná príležitosť prezentovať územie a čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je zaujímavé, originálne alebo výnimočné v území Partnerstva Krtíšskeho Poiplia.

V súťaži sú vyhlásené nasledujúce kategórie:

1. Naša príroda krajina, v ktorej sa územie Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti,

2. Naši ľudia obyvatelia z územia Partnerstva Krtíšskeha Poiplia pri spoločných podujatiach, ľudia z územia vytvárajúci hodnoty
3. Naše tradície inšpirácie z minulosti zachované do dnešných čias

4. Naša budúcnosť potenciál, ktorý chce územie Partnerstva Krtíšskeho Poiplia využiť - zrealizované projekty pre budúcnosť územia, deti a mládež a ich aktivity
5. Naše „naj“ nezaradené do predchádzajúcich kategórií ale cenné najmä pre svoj lokálny charakter – pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území Partnerstva Krtíšskeho Poiplia

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci občania, deti, mládež, školy ako aj organizácie pôsobiace v území Partnerstva Krtíšskeho Poiplia.
V prihláške je potrebné uviesť názov fotografie, prípadne popis, čo zobrazuje, pri akej príležitosti bola zhotovená a pod. Prihlásené fotografie musia zachytávať jednu z tém z územia MAS. Môžu byť farebné i čiernobiele.

Technické požiadavky na zasielané fotografie:
- vo formáte .jpg
- veľkosť fotografie min. 1,5 MB
- poslať môžete súťažnú fotografiu do každej z uvedených kategórií, maximálne však päť do každej kategórie.

Zaslané fotografie nemôžu byť upravované grafickým programom, resp.iným spôsobom. Môžu to byť len reálne obrazy/fotky zo života!!!
Zaregistrované fotografie budú zverejnené na web stránke www.maspkp.sk a tiež na Facebooku, kde bude možné hlasovanie tiež do konca mája 2014. Následne komisia z radov členov občianskeho združenia Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia vyberie najkrajšie fotografie každej kategórie, najneskôr do konca mája 2014.

V prípade Vášho záujmu o zapojenie sa do súťaže zašlite vyplnenú priloženú prihlášku (v tlačenej podobe) spolu so súťažnou fotografiou/fotografiami v elektronickej podobe (na CD) na adresu: Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, Lesenice č. 221, 991 08 Lesenice
Obálku označte viditeľne: „SÚŤAŽ 2014“
Uzávierka prihlášok do súťaže je 30.apríl 2014 (rozhoduje pečiatka pošty).

Podrobnejšie informácie o súťaži:
Anita Galčíková, (email: maspkp@gmail.com ), Tel.: 0902 725 257.
Informácie nájdete aj na www.maspkp.sk
a na Facebooku: MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia.

Tešíme sa na krásne zábery z územia!

Tím Partnerstva Krtíšskeho Poiplia 

Dokumenty na stiahnutie  

Info_Fotografia_MAS_2014.doc  
Info_Fotografia_MAS_2014.pdf
prihlaska_foto_MAS_2014.doc

 

 

 


1. 4. 2014 Zobraziť menej

Darujte 2 % zo svojich daní

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou poskytnúť pre naše občianske združenie 2% z Vašej dane na realizovanie aktivít v území Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, v území kde žijete. Získané finančné prostriedky použijeme na realizáciu verejnoprospešných aktivít pre členov a občanov v území Partnerstva Krtíšskeho Poiplia. Za Vašu pomoc ďakujeme. Kolektív MAS PKP

1. 3. 2014 Zobraziť viac

Prehľad výziev a čerpania ISRÚ

Informujeme o stave implementácie ISRÚ - zverejňujeme prehľad ukončených výziev a čerpania rozpočtu ISRÚ ku dňu 28.1.2014. Na úrovni MAS PKP boli vyhlásené a vyhodnotené všetky výzvy k 15.11.2013 - spolu 15 výziev. V súčasnosti sú ešte 3 výzvy v schvaľovacom procese zo strany PPA. Čerpanie rozpočtu ISRÚ je na úrovni 77 %.

28. 1. 2014 Zobraziť viac

PRAJEME VÁM Šťastné a veselé sviatky

Milí kolegovia, členovia a priatelia, prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a tešíme sa na spoluprácu v roku 2014! Kolektív MAS PKP

23. 12. 2013 Zobraziť viac

2. výzva na udeľovanie značky HONT je vyhlásená !

Dňa 16.12.2013 MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia ako regionálny koordinátor vyhlásila 2. výzvu pre záujemcov o pridelenie regionálnej značky HONT. Termín uzávierky je 21.3.2014.

16. 12. 2013 Zobraziť viac

Štrúdľa HONTU

Dňa 23.11.2013 sa konal nultý ročník súťaže štrúdľa "HONTU" a my sme boli pri tom
Certifikovaná "Dolinská štrúdľa" dôstojne reprezentovala v Čelovciach na podujatí Advent v Čelovciach, kde bola hlavným programom súťaž v pečení štrúdle "HONTU". Okrem nášho družstva za MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia sa podujatia zúčastnili družstvá z Čeloviec, Cerova, Hrušova a Pliešoviec. Atmosféra bola výborná a naša certifikovaná štrúdľa obstála veľmi dobre.

24. 11. 2013 Zobraziť viac

Navštívili sme partnerskú MAS v Nemecku

V dňoch 29.10. – 31.10.2013 sa zástupcovia MAS PKP zúčastnili návštevy partnerskej LAG Mansfeld – Sűdharz c Nemecku. Program návštevy pozostával z workshopu, kde bola prezentovaná aj MAS PKP a z prehliadky zaujímavostí územia partnerskej LAG.

1. 11. 2013 Zobraziť viac

S LAG Mansfeld-Südharz sme zahájili spoluprácu

Dňa 16.10.2013 sme privítali zástupcov LAG Mansfeld-Südharz z Nemecka u nás.

17. 10. 2013 Zobraziť viac

V Kosihovciach sme strihali pásku

Slávnostné odovzdanie viacúčelového ihriska do užívania sa uskutočnilo dňa 13. októbra v Kosihovciach. Občania obce dostali do užívania pekný priestor pre všestranné športové vyžitie.

14. 10. 2013 Zobraziť viac

V Maďarsku sme podpísali zmluvu o spolupráci

Dňa 12.10.2013 v obci Nőtincs štatutárny zástupca MAS PKP, Ing. Katarína Škrdlová spolu s ďalšími obcami zo Slovenska (Málas, Kosihovce), Maďarska (Nőtincs), Rumunska (Nyárádszereda) a Talianska (Gavignano) podpísala memorandum o partnerstve miest.

13. 10. 2013 Zobraziť viac

Stránka