Navigácia

Obsah

Stránka

Študijná cesta do územia MAS PKP pre zástupcov MR Hlinické Pohronie

Dňa 4.10.2013 sme zorganizovali pre členov MR Hlinické Pohronie študijnú cestu po našom území.

5. 10. 2013 Zobraziť viac

Ponuka možnosti pre podporu malých a stredných podnikateľov

V rámci realizácie podporeného projektu Združenia za spoločné ciele, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013 ponúkame možnosť pre malých a stredných podnikateľov zapojiť sa a využívať balík služieb a informačného systému.

30. 9. 2013 Zobraziť viac

AGROKOMPLEX 2014 - účasť MAS PKP

Aj toho roku sme sa zúčastnili na výstave Agrokomplex v Nitre v dňoch 22. - 25. augusta.

26. 8. 2013 Zobraziť viac

Dvor Regionálna značka Hont - v rámci Hontianskej parády na Hrušove 2013

V dňoch 16.-17.august 2013 sme sa v rámci prezentácie aktivít MAS Partnerstva Krtíšskeho Poiplia ako aj regionálnej značky Hontu zúčastnili tohoročnej Hontianskej parády v Hrušove - konkrétnym vlastným dvorom: Regionálna značka Hont.

18. 8. 2013 Zobraziť viac

Prezentácia regionálnej značky HONT na Hontianskej paráde

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov regionálneho značenia na Hontiansku parádu do Hrušova, kde budeme mať samostatný dvor "Regionálna značka HONT".
Navštívte nás na Hontianskej paráde v dňoch 16. - 17.8.2013 v dvore Regionálna značka HONT - pri vežičke v strede obce

12. 8. 2013 Zobraziť viac

Deň Partnerstva Krtíšskeho Poiplia - 5. výročie vzniku

Dňa 2.augusta 2013 naše občianske združenie pripravilo oslavu pri príležitosti 5.výročia vzniku združenia pre svojich členov. Cieľom tejto aktivity bolo spoločné posedenie, upevnenie vzťahov medzi členmi združenia, jednotlivými obcami Mikroregiónu Ipeľskej Doliny, Mikroregiónu Veľký potok Ipeľ a Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka ako aj medzi členmi súkromného sektora - podnikateľkými subjektami a občianskymi združeniami ako aj maďarským partnerom Határmenti régió fejlesztéséért alapítvány.

3. 8. 2013 Zobraziť viac

Zasadnutie výberovej komisie pre výzvy č. 13 a č. 14

Dňa 24. júla 2013 zasadala výberová komisia pre výzvu č. 13 Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a výzvu č. 14 Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.

25. 7. 2013 Zobraziť viac

VÝSLEDKY 2.ročníka Fotosúťaže MAS PKP

...informujeme Vás o aktuálnom stave súťaže o Najkrajšiu fotografiu Partnerstva Krtíšskeho Poiplia.

Celkovo sa do súťaže zapojilo 10 záujemcov z územia MAS a o titul najkrajšej fotografie sa uchádza 98 fotografií. Zaregistrované fotografie boli zverejnené na web stránke www.maspkp.sk a tiež na Facebooku v skupine MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia (v albume súťaž foto).

31. 5. 2013 Zobraziť viac

Dedina roka 2013 - 7. ročník celoslovenskej súťaže

Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska vyhlasujú 7. ročník celoslovenskej súťaže Dedina roka 2013 - o prestížny titul a možnosť reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži
o Európsku cenu obnovy dediny.

1. 5. 2013 Zobraziť viac

Stránka