Navigácia

Obsah

Stránka

FOTOSÚŤAŽ: Najkrajšia fotografia Partnerstva Krtíšskeho Poiplia 2013

.... dávame možnosť hlasovať i Vám prostredníctvom našej skupiny na sociálnej sieti Facebook. Fotografia ktorá dostane najviac „Páči sa mi“ hlasov, získa osobitný titul „Víťazé foto hlasovaním na Facebooku“ v skupine MAS PKP.
Vyhľadajte si zaujímavé fotografie a podporte kamarátov, známych, autorov fotografii svojím hlasom!
Hlasovať je možné do 31.mája 2013.

1. 5. 2013 Zobraziť viac

KomPrax - projekt pre mladých ľudí

... informujeme Vás o dobrej príležitosti pre mladých aktívnych stredoškolákov (od 15-17rokov).

30. 4. 2013 Zobraziť viac

P O Z V Á N K A na Medzinárodnú konferenciu k téme „Včely a biodiverzita“

Pozývame Vás na konferenciu, ktorá sa koná v rámci medzinárodného projektu
„Včely a biodiverzita“ dňa 2. mája 2013 v Banskej Štiavnici.

18. 4. 2013 Zobraziť viac

Zsadnutie výberovej komisie pre výzvy č. 9 a č. 10

Dňa 9. apríla 2013 zasadala výberová komisia pre výzvu č. 9 Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a výzvu č. 10 Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. Komisia hodnotila spolu 17 projektov, z toho 10 projektov vo výzve č. 9 a 7 projektov vo výzve č. 10. Následne budú všetky projekty vyhodnotené na úrovni MAS odoslané na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorá by mala v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER do 70-tich pracovných dní vykonať vyhodnotenie na úrovni PPA a vydať rozhodnutie o schválení, resp. neschválení jednotlivých projektov - toto rozhodnutie očakávame v druhej polovici júla 2013. 
Základné údaje o projektoch predložených v druhom kole obecných výziev nájdete v priložených dokumentoch.

10. 4. 2013 Zobraziť viac

Vyhlásenie súťaže - "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2013", vyhlásená NSRV SR

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 3. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS". Do súťaže sa môžu zapojiť schválené miestne akčné skupiny na Slovensku.

21. 3. 2013 Zobraziť viac

Valné zhromaždenie MAS PKP - 5. výročie založenia OZ MAS PKP

Dňa 20. marca 2013 sa v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu v Leseniciach konalo zasadnutie Valného zhromaždenia MAS PKP. Okrem toho naše združenie slávilo 5.výročie založenia. Prítomní obdržali farebnú brožúrku Výročnej správy za rok 2012 s kompletnými údajmi, informáciami z našej činnosti v uplynulom roku. Po oficiálnom programe nasledoval kultúrny program, v rámci ktorého vystupoval Detský folklórny súbor "Mladí heligonkári" z Hrušova a Ženský folklórny súbor Szivárvány z Olovár.

21. 3. 2013 Zobraziť viac

Pozvánka na otvorenie vystavy o architekture vidieka Prof. arch. Michala Sarafina - Brezno

V mene organizátorov Vás srdečne pozývame do Brezna na otvorenie výstavy o architektúre vidieka Prof. arch. Michala Sarafina, ktorá sa uskutoční dňa 14.3. pri príležitosti životného jubilea autora.

1. 3. 2013 Zobraziť viac

Seminár na tému

Informujeme Vás o organizovaní informačného seminára v Detve, ktorý sa bude konať dňa 7.3.2013 na tému Predaj z dvora, zameraný najmä na informácie o možnostiach "predaja z dvora" ako aj o podmienkach jeho realizácie. V mene organizátorov všetkých záujemcov o túto tému pozývame na zaujímavý seminár ....

21. 2. 2013 Zobraziť viac

SÚŤAŽ: Najkrajšia fotografia Partnerstva Krtíšskeho Poiplia 2013

Vyhlasujeme 2.ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS PKP ...

2. 2. 2013 Zobraziť viac

Zasadnutie hodnotiacej komisie k udeľovaniu značky HONT

Dňa 6.2.2013 sa bude v zasadačke MAS PKP konať prvé zasadnutie hodnotiacej komisie v rámci 1. výzvy k predkladaniu žiadostí na udeľovanie regionálnej značky produktov HONT. Členovia komisie sa budú pripravovať na prijímanie žiadostí, ktoré bude prebieha v termíne od 4.3.2013 do 11.3.2013. Bližšie informácie nájdete na www.produkthont.sk

29. 1. 2013 Zobraziť viac

Stránka