Navigácia

Obsah

Stránka

Deň obce Koláre - 19.8.2012

V mene organizátorov Vás srdečne pozývame na Deň obce Koláre, ktorý sa uskutoční dňa 19.augusta 2012.

5. 8. 2012 Zobraziť viac

Pozvánka - Oslavy Dňa obce OPAVA - 11.8.2012

V mene organizátorov Vás srdečne pozývame na oslavy dňa obce Opava, ktorý sa bude konať 11. augusta 2012. Všetci ste srdečne vítaní...

4. 8. 2012 Zobraziť viac

Deň obce Opatovská Nová Ves - 18.8.2012

V mene organizátorov Vás srdečne pozývame na oslavy dňa obce Opatovská Nová Ves, ktoré sa budú konať dňa 18.augusta 2012.

4. 8. 2012 Zobraziť viac

Deň obce Záhorce - 18.8.2012

V mene organizátorov Vás srdečne pozývame na oslavu Dňa obce Záhorce, ktorá sa bude konať dňa 18.augusta 2012.

4. 8. 2012 Zobraziť viac

Pozvánka na Hontiansku paráda Hrušov - 17.-18.8.2012

V mene organizátorov Vás srdečne pozývame na folklórny festival Hontianska paráda do Hrušova, ktorý sa bude konať 17.- 18. augusta 2012. Všetci ste srdečne vítaní...

3. 8. 2012 Zobraziť viac

Stretnutie k 2. výzve pre obce - 24.7.2012

Dňa 24.7.202 sa v Leseniciach konalo pracovné stretnutie zástupcov obcí k pripravovaným výzvam pre obce na opatrenia 3.4.1 Základné služby a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. Cieľom stretnutia bolo spresniť projektové zámery obcí, na základe ktorých bude pripravený presun finančných prostriedkov medzi opatreniami a následne aj aktualizácia Integrovanej stratégie rozvoja územia. Vyhlásenie výziev sa predpokladá v septembri 2012.

24. 7. 2012 Zobraziť viac

Pozvánka - Tradicionálny deň kráľovskej koruny - 5.8.2012 - Balog nad Ipľom

V mene organizátorov Vás srdečne pozývame na VIII. Tradicionálny deň kráľovskej koruny do Balogu nad Ipľom, ktorý sa bude konať 5. augusta 2012. Všetci ste srdečne vítaní...

22. 7. 2012 Zobraziť viac

Deň obce Veľká Čalomija - 14.7.2012

Obec Veľká Čalomija Vás pozýva na deň obce, ktorý sa bude konať v sobotu 14.7.2012.

11. 7. 2012 Zobraziť viac

Deň obce Bušince -14.7.2012

Obec Bušince Vás pozýva na Deň obce, ktorý sa bude konať 14.7.2012.

11. 7. 2012 Zobraziť viac

Deklarácia účastníkov LeaderFEST 2012 v Levoči

V dňoch 29. – 31. mája 20121 sa v historickom meste Levoča konalo medzinárodné podujatie pod názvom LeaderFEST 2012, ktorého sa zúčastnilo viac ako 250 zástupcov miestnych akčných skupín a ďalších aktérov rozvoja vidieka z 10 krajín Európskej únie. Bol to už 3. ročník stretnutia zástupcov miestnych akčných skupín a ďalších organizácií pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka, ktorý nadviazal na predošlé dva ročníky konané v Hradci nad Moravicí a v Štramberku v Čechách.

18. 6. 2012 Zobraziť viac

Stránka