Navigácia

Obsah

Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny OZ 

úvod

Adresa:

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
Lesenice č. 221
991 08 Lesenice

Telefón: +421 47 38 10 440
E-mail: maspkp@gmail.com
Webové sídlo: www.maspkp.sk