Navigácia

Obsah

Program obnovy dediny 2015

Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e).
Špecifikáciu činnosti v rámci Programu obnovy dediny a ďalšie informácie nájdete v priloženom súbore. Usmernenie k Programu obnovy dediny pre rok 2015 spolu s formulármi bude zverejnené na webovej stránke programu www.obnovadediny.sk. Žiadosti sa predkladajú do 31.10.2014.

Dokumenty na stiahnutie

Stránka

  • 1

 


Stránka

  • 1