Navigácia

Obsah

Školenie "Kvalita z nášho regiónu"

24.6.2014 sa konalo v Spojenej škole v Modrom Kameni školenie "Kvalita z nášho regiónu", ktoré sme zorganizovali v rámci projektu spolupráce "Kvalita z nášho regiónu - regionálna značka HONT" pre certifikovaných a potenciálnych výrobcov a poskytovateľov služieb regionálnej značky Hont. Prednášajúca MVDr. Oľga Luptáková, riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Zvolen sa venovala téme regionálneho značenia produktov a služieb v európskom kontexte a téme vysledovateľnosti potravín, ako záruky ich bezpečnosti.
Bohatá diskusia potvrdila záujem našich "značkárov" o zabezpečenie kvality ich výrobkov, ktorými reprezentujeme spolu región Hont.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1