Navigácia

Obsah

Zoznam projektov

MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia sa chce aj v období rokov 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky na podporu programu Leader a chce podporovať obce, podnikateľov a občianske združenia v území. V súčasnej dobe pripravujeme stratégiu rozvoja pre obdobie rokov 2014 – 2020, ktorá je základným dokumentom pre možnosť čerpania prostriedkov. Jeho súčasťou budú aj podporované aktivity zadefinované z konkrétnych projektových zámerov. Našim cieľom je pripraviť databázu projektových zámerov, ktoré chceme v nasledujúcom období podporovať. Databáza bude slúžiť aj na to, aby sme prispeli ku koordinácii projektov v území s cieľom čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky, ktoré môžeme získať z programu Leader ale aj iných zdrojov.  
Žiadame obce, podnikateľov, občianske združenia, aktívnych občanov o spoluprácu a o vyplnenie priloženého formuláru. Vyplnený formulár žiadame poslať poštou v tlačenej podobe na adresu Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, 991 08 Lesenice 221 alebo elektronicky na adresu maspkp@gmail.com do 22.12.2014.

Dokumenty na stiahnutie