Navigácia

Obsah

Stránka

Výzva na úhradu DPH pre obce

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
v y z ý v a oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2015

2. 2. 2015 Zobraziť viac

5. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Tribečským múzeom v Topoľčanoch vyhlasuje 5. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc, ktorá sa bude konať v dňoch od 3. marca 2015 do 2. apríla 2015 v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch pod názvom V a n d r o v a l o v a j c e ...

2. 2. 2015 Zobraziť viac

Ako ďalej, dedina? - ročenka SPOD 2014

Dávame do pozornosti inšpiratívny časopis, ktorý zostavil autorský kolektív Spolku pre obnovu dediny (SPOD). Sú v nom zachytene nosné aktivity a udalosti zo života SPOD počas celého roka 2014.

2. 1. 2015 Zobraziť viac

Výzva Ministerstva kultúry SR

Ministerstvo kultury SR vyhlasuje vyzvu na predkladanie navrhov na zapis do:
Reprezentativneho zoznamu nehmotneho kulturneho dedicstva Slovenska a
Reprezentativneho zoznamu programov, projektov a aktivit, ktore najlepsie odrazaju zasady a ciele dohovoru UNESCO o ochrane nehmotneho kulturneho dedicstva.

1. 12. 2014 Zobraziť viac

Zoznam projektov

MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia sa chce aj v období rokov 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky na podporu programu Leader a chce podporovať obce, podnikateľov a občianske združenia v území. V súčasnej dobe pripravujeme stratégiu rozvoja pre obdobie rokov 2014 – 2020, ktorá je základným dokumentom pre možnosť čerpania prostriedkov.

1. 12. 2014 Zobraziť viac

Školenie pre certifikovaných výrobcov

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia organizuje školenie na tému "Pravidlá a zásady pri predaji tovarov". Školenie sa uskutoční dňa 26.11.2014 so začiatkom o 9,30 hod. Miesto školenia je Spojená škola Modrý Kameň. Zúčastniť sa môžu aj iní záujemcovia. Školenie je bezplatné.

12. 11. 2014 Zobraziť viac

Pozvánka na pracovné stretnutie k ISRÚ 2014-2020

Pozývame týmto všetkých členov aj nových záujemcov na pracovné zasadnutie Partnerstva Krtíšskeho Poiplia pri príležitosti spracovania Integrovanej stratégie prístupu LEADER na roky 2014 - 2020. Zasadnutie sa uskutoční dňa 21. októbra 2014 (utorok) o 09,00 hod. na Obecnom úrade v Leseniciach. Stretnutie bude mať pracovný charakter, cieľom je navrhnúť predstavu rozvoja územia a obcí, pomenovať hlavné problémy a rozvojový potenciál a začať tak tvoriť stratégiu rozvoja spôsobom „zdola“. Na stretnutie je vítané priniesť aktívnych občanov z obcí, zástupcov občianskych združení a podnikateľov.

10. 10. 2014 Zobraziť viac

Pozvánka na Jablkový festivala exkurziu

V dňoch 16.-18.10.2014 sa zástupcovia našej MAS zúčastní v rámci projektu spolupráce "Sladký a zdravý život – ovocná cesta Južného Slovenska“. Súčasťou aktivít je Jablkový festival a exkurzia "Ukážky príkladov dobrej praxe pestovania a využitia ovocia".

2. 10. 2014 Zobraziť viac

Program obnovy dediny 2015

Program obnovy dediny 2015Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e).

Špecifikáciu činnosti v rámci Programu obnovy dediny a ďalšie informácie nájdete v priloženom súbore. Usmernenie k Programu obnovy dediny pre rok 2015 spolu s formulármi bude zverejnené na webovej stránke programu www.obnovadediny.sk. Žiadosti sa predkladajú do 31.10.2014.
 

Dokumenty na stiahnutie


1. 10. 2014 Zobraziť menej

Pozvánka na Týždenný tesársky kurz na Hrušove

Kurz sa bude konať v dňoch 6. - 10.10.2014 v Ekocentre Bylinka na Hrušove a bude trvať 5 dní. Absolvovanie všetkých 5 dní nie je podmienka účasti na kurze, avšak budú uprednostňovaní záujemcovia, ktorí sa budú chcieť zúčastniť celého kurzu.

22. 9. 2014 Zobraziť viac

Stránka