Navigácia

Obsah

Stránka

Výzva na úhradu DPH pre obce

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
v y z ý v a oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2015

2. 2. 2015 Zobraziť viac

5. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Tribečským múzeom v Topoľčanoch vyhlasuje 5. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc, ktorá sa bude konať v dňoch od 3. marca 2015 do 2. apríla 2015 v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch pod názvom V a n d r o v a l o v a j c e ...

2. 2. 2015 Zobraziť viac

Ako ďalej, dedina? - ročenka SPOD 2014

Dávame do pozornosti inšpiratívny časopis, ktorý zostavil autorský kolektív Spolku pre obnovu dediny (SPOD). Sú v nom zachytene nosné aktivity a udalosti zo života SPOD počas celého roka 2014.

2. 1. 2015 Zobraziť viac

Výzva Ministerstva kultúry SR

Ministerstvo kultury SR vyhlasuje vyzvu na predkladanie navrhov na zapis do:
Reprezentativneho zoznamu nehmotneho kulturneho dedicstva Slovenska a
Reprezentativneho zoznamu programov, projektov a aktivit, ktore najlepsie odrazaju zasady a ciele dohovoru UNESCO o ochrane nehmotneho kulturneho dedicstva.

1. 12. 2014 Zobraziť viac

Zoznam projektov

MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia sa chce aj v období rokov 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky na podporu programu Leader a chce podporovať obce, podnikateľov a občianske združenia v území. V súčasnej dobe pripravujeme stratégiu rozvoja pre obdobie rokov 2014 – 2020, ktorá je základným dokumentom pre možnosť čerpania prostriedkov.

1. 12. 2014 Zobraziť viac

Školenie pre certifikovaných výrobcov

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia organizuje školenie na tému "Pravidlá a zásady pri predaji tovarov". Školenie sa uskutoční dňa 26.11.2014 so začiatkom o 9,30 hod. Miesto školenia je Spojená škola Modrý Kameň. Zúčastniť sa môžu aj iní záujemcovia. Školenie je bezplatné.
12. 11. 2014 Zobraziť menej

Pozvánka na pracovné stretnutie k ISRÚ 2014-2020

Pozývame týmto všetkých členov aj nových záujemcov na pracovné zasadnutie Partnerstva Krtíšskeho Poiplia pri príležitosti spracovania Integrovanej stratégie prístupu LEADER na roky 2014 - 2020. Zasadnutie sa uskutoční dňa 21. októbra 2014 (utorok) o 09,00 hod. na Obecnom úrade v Leseniciach. Stretnutie bude mať pracovný charakter, cieľom je navrhnúť predstavu rozvoja územia a obcí, pomenovať hlavné problémy a rozvojový potenciál a začať tak tvoriť stratégiu rozvoja spôsobom „zdola“. Na stretnutie je vítané priniesť aktívnych občanov z obcí, zástupcov občianskych združení a podnikateľov.

10. 10. 2014 Zobraziť viac

Pozvánka na Jablkový festivala exkurziu

V dňoch 16.-18.10.2014 sa zástupcovia našej MAS zúčastní v rámci projektu spolupráce "Sladký a zdravý život – ovocná cesta Južného Slovenska“. Súčasťou aktivít je Jablkový festival a exkurzia "Ukážky príkladov dobrej praxe pestovania a využitia ovocia".

2. 10. 2014 Zobraziť viac

Program obnovy dediny 2015

Program obnovy dediny 2015Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e).

1. 10. 2014 Zobraziť viac

Pozvánka na Týždenný tesársky kurz na Hrušove

Kurz sa bude konať v dňoch 6. - 10.10.2014 v Ekocentre Bylinka na Hrušove a bude trvať 5 dní. Absolvovanie všetkých 5 dní nie je podmienka účasti na kurze, avšak budú uprednostňovaní záujemcovia, ktorí sa budú chcieť zúčastniť celého kurzu.

22. 9. 2014 Zobraziť viac

Stránka