Navigácia

Obsah

Stránka

Pozvánka na zasadnutie predsedníctva

Najbližšie zasadnutie Predsedníctva MAS PKP sa bude konať dňa 24.10.2011 o 14,00 hod. v zasadačke MAS PKP v Leseniciach.

10. 10. 2011 Zobraziť viac

Premiérka vyčlenila 700 tisíc eur na Program obnovy dediny

Slovenská predsedníčka vlády Iveta Radičová sa rozhodla vyčleniť prostriedky zo svojej rezervy na Program obnovy dediny a revitalizácie krajiny, ktorý má pomôcť viac ako 500 obciam. Cieľom projektu je udžať ľudí na vidieku.

4. 10. 2011 Zobraziť viac

Nová výzva - Operačný program pre životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 3. 10. 2011 výzvu k prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami OPŽP-PO2-11-1.
Všetky dokumenty nájdete na www.opzp.sk.

4. 10. 2011 Zobraziť viac

Dni obce Koláre

Obec Koláre usporiada dňa 21.8.2011 oslavy Dňa obce. Program podujatia nájdete tu.....

17. 8. 2011 Zobraziť viac

Zasadnutie Predsedníctva dňa 4.8.2011

Dňa 4.8.2011 sa v kancelárii MAS konalo zasadnutie Predsedníctva MAS PKP. Zápisnicu z rokovania a materiály si môžete prečítať tu....

5. 8. 2011 Zobraziť viac

AGROKOMPLEX 2011

Naša MASA sa v tomto roku zúčastní na 38. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX 2011. Nájdete nás v v pavilóne M1, hneď pri vstupnej bráne B1. Súčasťou našej prezentácie bude aj ukážka tkania kobercov z Bátorovej.

5. 8. 2011 Zobraziť viac

Zasadnutie Výberovej komisie

Dňa 21.7.2011 sa v zasadačke MAS konalo zasadnutie Výberovej komisie pre výzvu č. č. 3/PRV/MAS/48 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo a výzvu č. 4/PRV/MAS/48 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.

25. 7. 2011 Zobraziť viac

Súťaž DEDINA ROKA 2011

Dňa 29. júna 2011 sa v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné vyhlásenie 6. ročníka národnej súťaže Dedina roka 2011. Podujatie sa konalo pri príležitosti Dňa vidieka v NR SR organizovaného Vidieckym parlamentom na Slovensku.

13. 7. 2011 Zobraziť viac

Výzva OPŽP

Ministerstvo životného prostredia v rámci OP Životné prostredie vyhlasuje výzvu na Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.

13. 7. 2011 Zobraziť viac

Stránka