Navigácia

Obsah

Stránka

Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva 18.10.2010

Dňa 18.10.2010 sa konalo zasadnutie Predsedníctva PKP v kancelárii MAS v Leseniciach

15. 11. 2010 Zobraziť viac

Pevná linka do kancelárie MAS

Oznamujeme, že v kancelárii MAS v Leseniciach bola zriadená pevná linka: 047/ 38 10 440.

10. 11. 2010

Stretnutie s predsedom BBSK

Dňa 8.10. sa stretli zástupcovia MAS a VSP v Banskobystrickom kraji s predsedom BBSK Ing. Vladimírom Maňkom.

17. 10. 2010 Zobraziť viac

Zasadnutie Výberovej komisie MAS

Dňa 6.10. sa konalo zasadnutie Výberovej komisie MAS pre prvú výzvu č. 1/PRV/MAS/48 pre opatrenie 331 Vzdelávanie a informovanie.

17. 10. 2010 Zobraziť viac

Program obnovy dediny 2011

Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2011. 
Viac informácií nájdete na www.obnovadediny.sk

17. 10. 2010 Zobraziť viac

Usmernenie o úhrade DPH obciam

Oznámenie o usmernení Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR.

17. 10. 2010 Zobraziť viac

Sedem divov nášho kraja

Hľadajme spoločne najkrajšie miesta a kúty nášho kraja! Možnosť zapojiť sa platí do 31.8.2010.

10. 8. 2010 Zobraziť viac

Výberová komisa pre Výzvu č. 1/PRV/MAS/48

Predsedovia miktoregiónov boli oslovení, aby navrhli členov Výberovej komisie pre hodnotenie projektov. Bližšie čítajte v priloženom dokumente......

1. 8. 2010 Zobraziť viac

Kancelária MAS

OZ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia má novú kanceláriu. Nachádza sa v budove Obecného úradu v obci Lesenice, na I. poschodí. V súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie na zakúpenie nábytku a technického vybavenia kancelárie. Predpokladáme, že kancelária bude plne funkčná od septembra 2010.

6. 7. 2010 Zobraziť viac

Členská schôdza

Členská schôdza OZ PKP
Dňa 27. mája 2010 sa v Leseniciach konala výročná členská schôdza OZ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia.

2. 7. 2010 Zobraziť viac

Stránka