Navigácia

Obsah

Stránka

Program obnovy dediny 2010

ENVIRONMENTÁLNY FOND - možnosť poskytnutia podpory formou dotácie na rok 2010

21. 6. 2010 Zobraziť viac

Verejné obstarávanie - výzva

Miestna akčná skupina OZ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia vyhlasuje dve výzvy na predloženie ponuky v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia.

21. 6. 2010 Zobraziť viac

Pozvánka na pracovné stretnutie/valné zhromaždenie

Pozývame Vás týmto na pracovné stretnutie občianskeho združenia Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, ktoré bude zároveň aj Valným zhromaždením.

7. 10. 2009 Zobraziť viac

Pozvánka na školenie predstavenstva

Občianske združenie Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia Vás pozýva na školenie predstavenstva, ktoré sa uskutoční dňa 05.06.2009 v zasadačke OcÚ Vinica.

5. 6. 2009 Zobraziť viac

Pozvánka na 3. školenie zamestnancov PKP o.z.

Občianske združenie Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia Vás pozýva na školenie zamestnancov, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. – 27.05.2009 v zasadačke OcÚ Vinica.

11. 5. 2009 Zobraziť viac

Pozvánka na školenie predstavenstva

Občianske združenie Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia Vás pozýva na školenie predstavenstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.04.2009 v zasadačke OcÚ Vinica.

10. 4. 2009 Zobraziť viac

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Pozývame Vás týmto na Valné zhromaždenie občianskeho združenia Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia. Zasadnutie sa uskutoční dňa 25. marca 2009 (streda) o 12,30 hod. v čitárni Základnej školy v Čebovciach.

11. 3. 2009 Zobraziť viac

Stránka