Navigácia

Obsah

Stránka

Súťaž - Najkrajšia fotografia MAS PKP 2014

PARTNERSTVO KRTÍŠSKEHO POIPLIA vyhlasuje 3.ročník súťaže Najkrajšia fotografia Partnerstva Krtíšskeho Poiplia 2014

1. 4. 2014 Zobraziť viac

Darujte 2 % zo svojich daní

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou poskytnúť pre naše občianske združenie 2% z Vašej dane na realizovanie aktivít v území Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, v území kde žijete. Získané finančné prostriedky použijeme na realizáciu verejnoprospešných aktivít pre členov a občanov v území Partnerstva Krtíšskeho Poiplia. Za Vašu pomoc ďakujeme. Kolektív MAS PKP

1. 3. 2014 Zobraziť viac

Prehľad výziev a čerpania ISRÚ

Informujeme o stave implementácie ISRÚ - zverejňujeme prehľad ukončených výziev a čerpania rozpočtu ISRÚ ku dňu 28.1.2014. Na úrovni MAS PKP boli vyhlásené a vyhodnotené všetky výzvy k 15.11.2013 - spolu 15 výziev. V súčasnosti sú ešte 3 výzvy v schvaľovacom procese zo strany PPA. Čerpanie rozpočtu ISRÚ je na úrovni 77 %.

28. 1. 2014 Zobraziť viac

PRAJEME VÁM Šťastné a veselé sviatky

Milí kolegovia, členovia a priatelia, prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a tešíme sa na spoluprácu v roku 2014! Kolektív MAS PKP

23. 12. 2013 Zobraziť viac

2. výzva na udeľovanie značky HONT je vyhlásená !

Dňa 16.12.2013 MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia ako regionálny koordinátor vyhlásila 2. výzvu pre záujemcov o pridelenie regionálnej značky HONT. Termín uzávierky je 21.3.2014.

16. 12. 2013 Zobraziť viac

Štrúdľa HONTU

Dňa 23.11.2013 sa konal nultý ročník súťaže štrúdľa "HONTU" a my sme boli pri tom
Certifikovaná "Dolinská štrúdľa" dôstojne reprezentovala v Čelovciach na podujatí Advent v Čelovciach, kde bola hlavným programom súťaž v pečení štrúdle "HONTU". Okrem nášho družstva za MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia sa podujatia zúčastnili družstvá z Čeloviec, Cerova, Hrušova a Pliešoviec. Atmosféra bola výborná a naša certifikovaná štrúdľa obstála veľmi dobre.

24. 11. 2013 Zobraziť viac

Navštívili sme partnerskú MAS v Nemecku

V dňoch 29.10. – 31.10.2013 sa zástupcovia MAS PKP zúčastnili návštevy partnerskej LAG Mansfeld – Sűdharz c Nemecku. Program návštevy pozostával z workshopu, kde bola prezentovaná aj MAS PKP a z prehliadky zaujímavostí územia partnerskej LAG.

1. 11. 2013 Zobraziť viac

S LAG Mansfeld-Südharz sme zahájili spoluprácu

Dňa 16.10.2013 sme privítali zástupcov LAG Mansfeld-Südharz z Nemecka u nás.

17. 10. 2013 Zobraziť viac

V Kosihovciach sme strihali pásku

Slávnostné odovzdanie viacúčelového ihriska do užívania sa uskutočnilo dňa 13. októbra v Kosihovciach. Občania obce dostali do užívania pekný priestor pre všestranné športové vyžitie.

14. 10. 2013 Zobraziť viac

V Maďarsku sme podpísali zmluvu o spolupráci

Dňa 12.10.2013 v obci Nőtincs štatutárny zástupca MAS PKP, Ing. Katarína Škrdlová spolu s ďalšími obcami zo Slovenska (Málas, Kosihovce), Maďarska (Nőtincs), Rumunska (Nyárádszereda) a Talianska (Gavignano) podpísala memorandum o partnerstve miest.

13. 10. 2013 Zobraziť viac

Stránka