Navigácia

Obsah

Stránka

Veselé vianoce a šťastný Nový rok 2013 ...

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku a prajeme veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku. Tím MAS PKP

21. 12. 2012 Zobraziť viac

1. výzva na prideľovanie regionálnej značky HONT

Dňa 21.12.2012 MAS PKP ako regionálny koordinátor značenia vyhlásila 1. výzvu na prideľovanie Regionálnej značky HONT pre výrobcov. Termín ukončenia 1. výzvy je 11.3.2013. Všetky informácie nájdete na www.produkthont.sk aj na tomto mieste. Potenciálnym záujemcom odporúčame sledovať priebežne stránku www.produkthont.sk, kde budeme uverejňovať aktuálne informácie.

21. 12. 2012 Zobraziť viac

Dodatok č. 7 k ISRÚ

V sekcii OZ PKP - Integrovaná stratégia rozvoja územia sme dnes zverejnili Dodatok č. 7 k ISRÚ. Zmeny boli vykonané v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia1.12 a boli schválené PPA dňa 30.10.2012. Zmeny sa týkajú presunu finančných prostriedkov medzi opatreniami 3.4.1 a 3.4.2 a doplnenia nového člena v personálnej matici.

13. 11. 2012 Zobraziť viac

Slovenský LEADER - porovnanie s inými členskými štátmi

Dávame do pozornosti našim členom zaujímavé porovnanie implementácie programu Leader v rámci členských krajín EÚ. Bohužiaľ, toto porovnanie je pre nás veľmi nelichotivé. ....... Záver jasne hovorí, že Slovensko patrí k najslabším článkom spomedzi krajín implementujúcich Leadar.

15. 10. 2012 Zobraziť viac

Pozvánka na odborný seminár "Odpadové hospodárstvo na vidieku"

Seminár ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO NA VIDIEKU sa uskutoční 10. - 12. októbra 2012 v Dudinciach. Seminár je určený predovšetkým predstaviteľom verejnej spravy a firmám pôsobiacim v obciach mimo pólov rastu a je zameraný predovšetkým na to, ako viesť efektívne a ekonomické odpadové hospodárstvo v malých obciach. Súčasťou sú zaujímavé exkurzie a možnosť výmeny skúseností z danej problematiky.

4. 10. 2012 Zobraziť viac

ŐSZIRÓZSA - ASTRA - celoslovenská súťaž v prednese maďarských ľudových piesní 6-7.10.2012

V mene organizátora - Oblastný výbor CSEMADOK vo Veľkom Krtíši, Vás srdečne pozývame na celoslovenskú súťaž, ktorej semifinále sa bude konať dňa 6.10.2012 v obci Kosihy nad Ipľom a finále 7.10.2012 vo Vinici. Srdečne ste vítaní....

22. 9. 2012 Zobraziť viac

Deň výročí v Hrušove - 6.10.2012

Matica slovenská a Rímsko katolícky farský úrad Hrušov v spolupráci s Obecnou samosprávou a inými spoluorganizátormi Vás pozýva na DEŇ VÝROČÍ, v rámci ktorého sa uskutočnia podujatia: Pocta Antonovi Bernolákovi z príležitosti 250 výročia narodenia a Slávnosť chrámu pri príležitosti 250. výročia postavenia a požehnania kostola Hrušove, zabezpečujúceho slovenské omše v regióne. V mene organizátorov Vás srdečne pozývame ....

22. 9. 2012 Zobraziť viac

Návrh prvkov - do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva

Vážení členovia,
dávame Vám do pozornosti informáciu, ktorú na NSS MAS zaslal SĽUK. Dostali sme výzvu na návrh prvkov na zápis do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorý môžu podať jednak právnické i fyzické osoby, štátne kultúrne a spoločenské inštitúcie, OZ, nadácie a MVO, lokálne spoločenstvá. Formulár pre zápis sa nachádza na tejto webovej stránke:

27. 8. 2012 Zobraziť viac

XVI. Oberačkové slávnosti a Pivničný festival VINICA - 25.-26.6.2012

V mene organizátorov Vás všetkých srdečne pozývame na XVI ročník Oberačkových slávností spojený s Pivničným festivalom vo Vinici, ktorý sa bude konať 25. a 26. augusta 2012 ....

11. 8. 2012 Zobraziť viac

Ukončime spolu leto - Čebovce 25.8.2012

V mene organizátorov Vás srdečne pozývame do Čeboviec - 25.8.2012 - UKONČIME SPOLU LETO

11. 8. 2012 Zobraziť viac

Stránka