Navigácia

Obsah

Deň Partnerstva Krtíšskeho Poiplia

23.08.2011

Deň Partnerstva Krtíšskeho Poiplia sa konal v rámci realizácie "Prezentácia ľudovej kultúry, tradícií a folklóru". Cieľom Dňa Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, bolo propagovať a priblížiť širokej verejnosti, územie troch mikroregiónov spoločne, ako významnú poľnohospodársku oblasť a ako krásnu prírodnú krajinu pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu, s dôrazom na miestne špeciality z oblasti gastronómie, miestne tradície, ľudovú kultúru a zvyky.

Podávaný projekt sa zameriaval na jednu časť z celodenného programu veľkolepého podujatia Dňa Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, a to na časť prezentácia ľudovej kultúry, tradícií a folklóru. V rámci tejto časti programu plánujeme zorganizovať kultúrne podujatie s vystúpením miestnych folklórnych súborov, aj amatérskych z územia troch mikroregiónov. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR, program kultúra národnostných menšín 2011, dňa 20.8.2011 v Hrušove.

Dokumenty na stiahnutie:

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka