Navigácia

Obsah

Exkurzia v Taliansku

06.10.2011

Regionálne pracovisko NSRV pre Banskobystrický kraj zorganizovalo odbornú exkurziu do regiónu Marche, v Taliansku, v dňoch 27.09. - 02.10.2011. Z našej MAS sa jej zúčastnilo päť členov.

Regionálne pracovisko NSRV pre Banskobystrický kraj zorganizovalo odbornú exkurziu do regiónu Marche, v Taliansku, v dňoch 27.09. - 02.10.2011. Z našej MAS sa jej zúčastnilo päť členov. Hlavnými témami exkurzie boli finalizácia produktov, predaj z dvora, vidiecky cestovný ruch, regionálne značenie a realizácia stratégie rozvoja MAS Colli Esini - San Vicino. Ubytovanie bolo zabezpečené priamo na pláži v hoteli Dinarica. Odtiaľ sme sa každý deň presúvali do rôznych cieľových miest. V prvý deň popoludní sme navštívili farmu Guerrieri v Piagge, ktorá sa venuje pestovaniu viniča, olív a pšenice. Z týchto plodín vyrába farma víno, olivový olej a cestoviny. Súčasťou prehliadky farmy bola aj ochutnávka vín a olivových olejov. Druhý deň sme navštívili múzeum zamerané na výrobu papiera v mestečku Fabriano, v ktorom sa nachádzala aj dodnes fungujúca chránené dielňa na výrobu papiera. Následne sme sa presunuli do agroturistického zariadenia Agriturismo la Ginestra, ktorého súčasťou bolo aj bohato zariadené roľnícke múzeum. Po obede zástupcovia našej MAS absolvovali prehliadku mestečka Fabriano. V podvečerných hodinách sme sa stretli v krytej mestskej tržnici so zástupcami združenia podnikateľov Consorzio Salame Fabriano, tržnica zároveň poskytuje priestor pre spoluprácu podnikateľov pri výrobe a predaji miestnych produktov. Program posledného tretieho dňa pokračoval stretnutím u zástupcu viceprezidenta regiónu Marche, kde nám v rámci prezentácie predstavil systém regionálneho značenia produktov. Ďalšou zastávkou bolo sídlo miestnej akčnej skupiny Colli Esini - San Vicino v Apiro, kde prebehlo predstavenie MAS a stratégie rozvoja. Neskôr sme navštívili degustačné miesto s predajňou v San Paulo di Jesi, odtial sme sa presunuli na posledné spoločné večerné posedenie do agroturistického zariadenia La Collina delle Streghe.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka