Navigácia

Obsah

Odborná exkurzia v Slovinsku

V dňoch 2.9 - 5.9. 2012 sedem zástupcov MAS PKP absolvovalo odbornú exkurziu do Slovinska, ktorú organizovalo Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Banskobystrický kraj.

Odborná exkurzia bola zameraná na:

  • využitie kultúrneho dedičstva a miestneho potenciálu
  • o pre vidiecku turistiku a agroturistiku
  • o tvorbu a finalizáciu miestnych produktov
  • rozvoj vidieka 
  • o prístupom Leader
  • o prostredníctvom spolupráce


Navštívili sme Koper, Brkini, Ptuj, Haloze a Prekmurie.

V prvý deň po príchode, ubytovaní v meste Koper, sme sa v podvečer presunuli na malú agroturistickú rodinnú farmu v Pirane, zameranú na ponuku tradičných domácich produktov, kde sme po prehliadke farmy mali aj autentickú slovinskú večeru.

Na druhy deň sme sa hneď zrána presunuli do dedinky Buje, v ovocinárskej oblasti Birkini, kde sme navštívili malú rodinnú farmu Biščak, zameranú na spracovanie a predaj ovocia a ovocných produktov, hlavne z jabĺk. 
Potom sme navštívili vojenské múzeum, jedinečné v Európe, nakoľko bolo zrealizované v pôvodných talianskych kasárňach, neskôr juhoslovenských a napokon slovinských a vlastní exponáty, ktoré v žiadnej európskej krajine neexistujú. Po obede sme sa presunuli do mestečka Prem a navštívili sme tam hrad, ktorý slúžil na reprezentačné účely a ako malé miestne múzeum. Tu sme sa stretli aj s predstaviteľmi miestnej MAS a mohli sme sa oboznámiť s ich aktivitami a vymeniť si skúsenosti z implementácie prístupu Leader.


Podvečer sme sa presunuli na severovýchod Slovinska do najstaršieho mesta Slovinska Ptuj, ktorého počiatky sa datujú z roku okolo 100 nášho letopočtu.

Na tretí deň sme mali najbohatší odborný program. Hneď ráno sme navštívili konskú farmu v Starošinci zameranú na hipoterapiu a jazdeckú školu. Mohli sme sa oboznámiť s realizovanými projektmi z programu Leader a aj s aktivitami a činnosťou miestnej akčnej skupiny. Na záver prehliadky farmy sme si mohli vyskúšať aj jazdu na koňoch. Potom sme sa presunuli do obce Vidova, ktorá z prostriedkov programu Leader zrekonštruovala historickú vinnú pivnicu zo 17. storočia. Tu sme mali možnosť oboznámiť sa s aktivitami miestnej MAS Haloze a debatovať o problémoch implementácie prístupu Leader. Potom sme sa presunuli na rodinnú agroturistickú farmu Korpič v Dravci. Farma sa zameriava nielen na predaj domácich produktov, ale zo zdrojov EU a aj Leadra má vybudované ubytovanie a jej hlavnou atraktivitou je malé etnografické múzeum. Po prehliadke farmy a obede, znovu výhradne z domácich produktov, sme sa presunuli na rodinnú koziu farmu Bedrač v Slatine, neďaleko Cirkulane. 

Na kozej farme sme si pozreli stajne i dojáreň a mali sme možnosť okoštovať aj vynikajúce produkty z kozieho syra. Na farme mali priamo aj predajňu syrov a ďalších produktov z kozieho mlieka – jogurty, pomazánky a pod.

V Cirkulane sme sa zastavili v miestnom rozvojom centre Halo. Je to rozvojové centrum, turistické informačné centrum, kancelária MAS Haloze, darčekový a suvenírový obchod, obchod s vínom atď. To sú priestory, kde sa pripravujú a realizujú projekty oblasti Haloze a pomáhajú sa pripravovať projekty pre obce, neziskovky, farmy, firmy, organizácie atď.

Na koniec tretieho dňa sme navštívili ďalšiu rodinnú farmu Pugračič, situovanú na slovinsko-chorvátskych hraniciach. Agrofarma poskytuje ubytovanie v 5 izbách a ponúka dobrú stravu z miestnych surovín. Minulý rok zrenovovali vínnu pivnicu a postavili miestnosť na ochutnávku vína spolufinancovanú z LEADRA. Na záver prehliadky farmy a vínnej pivnice prebehla ešte diskusia k problematike Leader a po nej nasledovala domácka veľmi chutná večera z produktov farmy.

Na štvrtý deň po raňajkách sme sa premiestnili do Velikej Poľany, kde sme navštívili miestne rozvojové centrum vidieka Pomelaj. Vedúca Centra nás oboznámila s ich históriou a aktivitami. Centrum sa orientuje predovšetkým na zaškoľovanie a zamestnávanie starších žien, ktoré stratili prácu pred odchodom na dôchodok a nevedia sa už nikde zamestnať. V centre sa vyškolili a vyrábajú rôzne výrobky z miestnych surovín a produktov, buď ako zamestnankyne, alebo si vytvoria vlastnú živnosť.

Následne sme sa presunuli do Moravskych Toplic, kde sme navštívili Rozvojovú agentúru Sinergia, ktorá je zameraná na výskum a výrobu miestnych ekologických stavebných materiálov z miestnych surovín a ekologickú energetiku a zároveň aj manažuje dve MAS. Predstavili nám ich programy a projekty a po prehliadke objektu so vzorkami materiálov a výrobných technológií sme sa presunuli na, v poradí už ôsmu, malú rodinnú farmu s finalizáciou miestnych produktov, ktorá poskytovala domácu stravu zo surovín z farmy.

Popoludní sme sa vydali na cestu späť na Slovensko.

Odborný program, ktorý nám pripravila a zorganizovala MAS Haloze, bol rozmanitý, dobre zmanažovaný a všetkými účastníkmi exkurzie vysoko ocenený. 

Zo zdrojov BB VIPA

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka