Navigácia

Obsah

Pripravujeme novú stratégiu pre LEADER 2014-2020

MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia získala podporu na prípravu novej stratégie pre LEADER 2014-2020 od Banskobystrického samosprávneho kraja a od februára 2014 na jej príprave pracuje. V I. etape prác, ktorá bude ukončená do konca roka 2014 budú aktualizované štatistické údaje získané z výstupov SODB 2011 a z aktuálnych údajov Štatistického úradu. Súčasne prebiehajú aj rôzne pracovné stretnutia v obciach a v mikroregiónoch, výsledkom ktorých bude SWOT analýza, ktorá pomenuje hlavné problémy aj rozvojový potenciál celého územia aj územia jednotlivých obcí, aby stratégia bola tvorená spôsobom „zdola“, ktorý je jedným z princípov prístupu LEADER. O aktivitách súvisiacich s prípravou novej stratégie budeme pravidelne informovať na našej stránke a radi privítame každý podnet.

Za realizačný tím: 
Ing. Katarína Škrdlová, Ing. Martina Kukučková