Navigácia

Obsah

SWOT analýza na pripomienkovanie

30.10.2014

Dňa 21.10.2014 sa v Leseniciach konalo pracovné stretnutie k príprave novej stratégie pre LEADER 2014-2020. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia obcí, podnikateľov aj neziskových organizácií a tvorili spolu SWOT analýzu.

V diskusii sa prítomní vyjadrili k jednotlivým oblastiam SWOT analýzy: silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia, pričom prebehla diskusia aj k tomu, ktoré problémy sa v území už vyriešili, ktoré pribudli a ako sa zmenili podmienky pre rozvoj. Zároveň boli čiastočne identifikované aj nové projektové zámery obcí alebo podnikateľov a neziskového sektoru, ktoré budú využité v ďalšej etape prípravy ISRÚ – tvorba problémovej analýzy a definovanie cieľov. Vzhľadom na aktuálny čas sa bude táto etapa robiť až po komunálnych voľbách. Aktuálna pracovná verzia SWOT analýzy je otvorený dokument a bola zaslaná všetkým členom MAS PKP na pripomienkovanie. Zároveň je zverejnená na webstránke MAS PKP k pripomienkovaniu širokou verejnosťou.

Vaše pripomienky k SWOT analýze zasielajte, prosím, na adresu kancelárie MAS PKP: maspkp@gmail.com do 30.11.2014. Pripomienky môžete odlišným písmom vpísať priamo do textu SWOT analýzy alebo použite nástroj "Revízia, resp. Sledovanie zmien" vo Worde.

Dokumenty na stiahnutie

Stránka

  • 1

 

 

 

 


Stránka

  • 1