Obsah

Glabušovce

1Počet obyvateľov spolu 108. Rozloha: 450,78 ha

Obec leží v plytkej dolinke Ipeľskej kotliny. Nadmorská výška v strede obce je 175 m n. m. a v chotári 168–280 m n. m. Pahorkatinný povrch chotára tvoria uloženiny z mladších treťohôr. Menšie agátové a dubové lesíky sú len na úbočiach. Má hnedozemné a lužné pôdy.
Prvá zmienka o obci je z roku 1297. Jej názov bol Galabuch. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Galaboch (1431), Glabošovce (1920); maďarsky Galábocs. Dnešný názov Glabušovce je od roku 1948. Obec patrila rozličným zemepánom ( Kačicovcom, Prónayovcom, Beneovcom a i.). Zničili ju Turci, v roku 1554 bola pustá, v rokoch 1554-1594 bola obsadená Turkami, potom sa postupne opäť zaľudnila. V roku 1828 mala 29 domov a 274 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V rokoch 1928-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. 

Starosta: Ľudovít Varga