Obsah

Kiarov

1Počet obyvateľov spolu 317. Rozloha: 900 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline. Nadmorská výška v strede obce je 165 m n. m. a v chotári 146–286 m n. m. Južná časť chotára je na širokej, zálivovite rozšírenej, v nižších častiach mokrej a zaplavovanej nive Ipľa a na nižších terasách s piesočnými návejmi. Severná časť je na pahorkatine s plochými rozrezanými chrbtami z mladších treťohorných uloženín. Agátovými a dubovými lesíkmi je zalesnená len severná časť. Má nivné, lužné a hnedozemné pôdy.
Na území dnešnej obce Kiarov bolo sídlisko lengyelskej kultúry, osídlenie slovanské a stredoveké. Obec sa spomína v roku 1271 ako Keer, neskôr sa premenovala na Naghkeer (1481), Kyskeer (1486); maďarsky Ipolykér. Dnešný názov obce Kiarov je od roku 1920. Obec patrila rodine Kéryovcov, Madáchovcov a i. V 15. storočí sa rozčlenila na dve lokality, ktoré spustli za vojen s Turkami v 1. polovici 17. storočia. Ako osady sa zase uvádzajú po roku 1680. V 2. polovici 19. storočia vzniká z nich jedna obec. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku. 


Starosta: Pavol Suchánsky
e-mail: obeckiarov@gonet.sk