Obsah

Kováčovce

 Počet obyvateľov spolu 374. Rozloha: 1162,48 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline na pravom brehu Ipľa. Nadmorská výška v strede obce je 150 m n. m. a v chotári 148–265 m n. m. Južná časť chotára je na širokej mokrej, zaplavovanej nive Ipľa a na nižších terasách s pieskovými návejmi. Severná časť je na pahorkatine s plochými členitými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Má lužné, nivné a hnedozemné pôdy. Sú tu minerálne pramene.
Prvá zmienka o obci je z roku 1295. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Koachy (1295), Kovachy (1435), Kowacžowa (1773); maďarsky Szécsénykovácsi. Dnešný názov Kováčovce je od roku 1920. Obec patrila Sečianskemu panstvu, potom rozličným zemianskym rodinám. V roku 1828 mam obec 29 domov a 351 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V rok 1925 došlo k vzbure pre nespravodlivé uskutočnenie pozemkovej reformy. V roku 1935 trestne stíhali komunistov za predvolebnú kampaň. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.
Peťov: Obec vznikla v 13. storočí, patrila Petöovcom. Jej starý názov bol v roku 1467 Pethewfalva. V rokoch 1554-1593 obec okupovali Turci. Zanikla za vojen v 1. polovici 17. storočia, uvádza sa však zas v 1. polovici 18. storočia na čas ako zemianska obec, potom už len ako osada Kováčovce, ktorá mala v roku 1828 26 domov a 246 obyvateľov.

Starosta: Jozef Filip
e-mail: kovacovce@gonet.sk
web: www.kovacovce.ocu.sk