Obsah

Olováry

 Počet obyvateľov spolu 318. Rozloha: 1861,91 ha

Obec leží v plytkej eróznej dolinke Ipeľskej kotliny. Nadmorská výška v strede obce je 190 m n. m. a v chotári 161–326 m n. m. Pahorkatinný až vrchovinný povrch chotára s plochými rozčlenenými chrbtami tvoria mladotreťohorné uloženiny. Sú tu rozsiahle agátové a dubové lesy. Má hnedozemné pôdy.
Obec sa spomína od roku 1245 ako Olwar, neskôr ako utraque villa Olwar (1290), Olowáry (1808); maďarsky Óvár. V 14.-16. storočí bola poddanská obec Divínskeho hradného panstva. Turkami bola obsadená v roku 1554, oslobodená v roku 1593, ale naďalej Turkom poplatná. Úplne spustla za vojen v 1. polovici 17. storočia. Obnovená bola až okolo roku 1680 a rozdelená medzi Divínske a Modrokamenské panstvo. V roku 1828 mala 64 domov a 648 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V roku 1931 ju postihla neúroda a hlad. Od 2. polovice 19. storočia tu ťažili vo forgáchovskej bani Amália hnedé uhlie. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku.
Potôčok: Do konca 16. storočia samostatná obec Divínskeho panstva. Jej pomenovanie bolo v roku 1573 Kis Patak. Po spustošení začiatkom 17. storočia bola osada, známa v 18.-20. storočí vinohradmi. V roku 1828 mala 5 domov a 27 obyvateľov.

Starosta: Irma Benkočová
e-mail: obec.olovary@mail.t-com.sk
web: www.olovary.ocu.sk