Obsah

Zombor

1Počet obyvateľov spolu 139. Rozloha: 329,07 ha.

Obec leží v plytkej dolinke východnej časti Ipeľskej kotliny. Nadmorská výška v strede obce je 185 m n. m. a v chotári 161–247 m n. m. Chotár je pahorkatina s plochými členitými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Na strmších úbočiach sú agátové a dubové lesíky, inde je odlesnený. Má hnedozemné, prípadne illimerizované pôdy.
Prvá zmienka o obci je z roku 1327 ako Zobor, ale vyvinula sa zo staršieho osídlenia. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Zumbor, Zumbur (1333), Zubur (1373); maďarsky Zobor. Dnešné pomenovanie obce Zombor je od roku 1374. Obec patrila viacerým drobným zemanom. V rokoch 1554-1593 ju okupovali Turci, za vojen začiatkom 17. storočia spustla. Obnovená bola koncom 17. storočia najprv ako len osada, v roku 1730 ako samostatná obec, kolonizovaná na popud P. Prónayho poddanými z Moravy. V roku 1828 mala 32 domov a 314 obyvateľov. Zaoberali sa málo výnosným poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Poľnohospodárskou obcou zostala aj za I. ČSR. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku.

Starosta: Marián Galo