Obsah

Bátorová

1Počet obyvateľov spolu 364. Rozloha: 594,28 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline v doline Čakovského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 163 m n. m. a v chotári 160–270 m n. m. Pahorkatinný chotár tvoria ploché rozrezané chrbty z mladotreťohorných uloženín. Je odlesnený, dubové a agátové lesíky sú len na úbočiach. Má nivné, lužné a hnedozemné pôdy.
Obec sa spomína v roku 1478 ako zemiansky majetok. Jej pomenovanie bolo Bathor, neskôr Batorowa (1773); maďarsky Bátorfalu. V 18. storočí patrila rodine Baloghovcov, Koháryovcov, Kubínyiovcov a i. V roku 1715 mala 6 domácností, v roku 1828 tu žilo v 54 domov 320 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Dodnes má charakter poľnohospodárskej obce. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Starosta: Daniela Lichvárová
e-mail: batorova@gmail.com