Obsah

Čebovce

1Počet obyvateľov spolu 1025. Rozloha: 1621 ha

Obec leží na juhovýchodnom úpätí Krupinskej výšiny pri vyústení doliny Čebovského potoka do Ipeľskej kotliny. Nadmorská výška v strede obce je 225 m n. m. a v chotári 200–567 m n. m. Juhovýchodnú pahorkatinnú časť chotára v kotline tvoria treťohorné uloženiny, severozápadnú členitú časť vo výšine andezitické tufity. Okrem kotliny je zalesnený dubovým a bukovým porastom. Má hnedozemné, hnedé lesné a illimerizované pôdy. Sú tu ložiská bazaltu a uhlia.
Na území dnešnej obce Čebovce boli slovanské sídliskové nálezy z 8. storočia. Obec sa spomína od roku 1330 ako Chaab, Chab. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Cšebowce (1773), Čebowace (1786); maďarsky Csáb. Obec patrila Zichyovcom, Balassovcom, v 20. storočí tu mali majetky Somogyiovci. V roku 1715 bol v obci mlyn a 68 domácností, v roku 1828 mala obec 112 domov a 674 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V obci je kameňolom, v roku 1936 tu bol štrajk stavebných robotníkov. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

Starosta: František Zaťko
e-mail: obec.cebovce@gonet.sk
web: www.cebovce.sk