Obsah

Chrastince

1Počet obyvateľov spolu 234. Rozloha: 399,73 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline v plytkej dolinke potoka Studienka. Nadmorská výška v strede obce je 150 m n. m. a v chotári 141–180 m n. m. Juhovýchodná časť odlesneného chotára je na okraji zaplavovanej nivy a terasách Ipľa, severozápadná na pahorkatine s plochými rozrezanými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Má hnedozemné, lužné a nivné pôdy.
Obec sa spomína v roku 1244 v metačnej listine Bela IV ako Gyormoth, neskôr ako Harastigyormoth (1290), Hrastynce (1773), Chrastince (1808); maďarsky Haraszti, Ipolyharaszti. Obec patrila Gürkyovcom, v 19. storočí Zichyovcom a Majthényiovcom. V roku 1828 mala 23 domov a 172 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.

Starosta: Edita Čeryová
e-mail: chrastince@gmail.com