Obsah

Kosihovce

1Počet obyvateľov spolu 612. Rozloha: 2068,6 ha

Obec leží na juhovýchodnom úpätí Krupinskej výšiny pri vyústení doliny potoka Čurgov do Ipeľskej kotliny. Nadmorská výška v strede obce je 260 m n. m. a v chotári 232–557 m n. m. Pahorkatinný až vrchovinný povrch chotára tvoria treťohorné uloženiny. Zväčša je zalesnený dubovými lesmi. Má hnedozemné, hnedé lesné a illimerizované pôdy. 
Na území dnešnej obce Kosihovce bolo sídlisko z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína od roku 1135 ako Kukezu. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Kezeo (1295), Kezw (1335), Keszihocz (1448), Kezyholcz, Kezyhowcz (1483), Kesihowce (1773); maďarsky Keszihóc, Dacsókeszi. Dnešné pomenovanie Kosihovce je od roku 1920.Obec patrila rodine Dassovcov, v 19. storočí Benickovcom, Palásthyovcom, Hellovcom. V roku 1715 mala kuriu, mlyn a 13 domácností, v roku 1720 mala 22 domácností a v roku 1828 mala 124 domov a 743 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

Starosta: Eva Gyurászová
e-mail: kosihovce@pobox.sk
web: www.obec.kosihovce.szm.sk