Obsah

Lesenice

1Počet obyvateľov spolu 517. Rozloha: 738,78 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline na terasách medzi Čahovským potokom a Studienkou. Nadmorská výška v strede obce je 165 m n. m. a v chotári 150–217 m n. m. Južná časť odlesneného chotára je rovina, severná časť je pahorkatina s plochými rozčlenenými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Má hnedozemné pôdy.
Obec je doložená z roku 1244 ako Lezene. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Lesunye, Lezunye, Lezene (1291), Lezenia (1381), Lezenie (1387); maďarsky Leszenye. Dnešný názov obce Lesenice je od roku 1773. Obec patrila v 14. storočí hradu Litava, v 18.-19. storočí Majthényiovcom. V roku 1715 mala 11 domácností, v roku 1828 mala 61 domov a 367 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. V roku 1948 vznikol v obci ŠM, šľachtiteľský a semenársky podnik. Väčšina obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve a v lesoch na okolí.

Starosta: Bc. Ladislav Majdán
e-mail: lesenice@mail.t-com.sk
web: www.lesenice.sk