Obsah

Opava

1Počet obyvateľov spolu 125. Rozloha: 1176,1 ha

Obec leží na juhovýchodnom okraji Krupinskej výšiny v dolinke Čurgova. Nadmorská výška v strede obce je 395 m n. m. a v chotári 325–576 m n. m. Chotár tvoria široké rozrezané chrbty budované z andezitických tufitov. Chrbty sú odlesnené, strmé úbočia dolín pokrývajú dubové lesy. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy.
Obec sa spomína od roku 1342 ako Opoa. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Opwa (1405), Opava (1430), Apowa (1469), Opawa (1808); maďarsky Apova, Apafalva. V 16. storočí patrila obec panstvu Čabraď, od roku 1629 Koháryovcom, neskoršie Coburgovcom. V roku 1715 mala mlyn a 30 domácností, v roku 1828 mala 62 domov a 407 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a vinohradníctvom. Za I. ČSR mala ráz poľnohospodárskej podhorskej obce. 

Starosta: Pavel Lekýr