Obsah

Seľany

1Počet obyvateľov spolu 213. Rozloha: 761,37 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline na úpätí západnej časti Krupinskej výšiny. Nadmorská výška v strede obce je 210 m n. m. a v chotári 170–456 m n. m. Juhovýchodná časť chotára je pahorkatina, ktorá vznikla rozčlenením chrbtov z mladších treťohorných uloženín. Je odlesnená. Severovýchodná časť tvorí prudko sa dvíhajúci okrajový hrebeň Krupinskej výšiny z andezitických tufitov. Je zalesnený dubovými lesmi. V kotline má hnedozemné a lužné pôdy, vo vrchovine hnedé.
Obec vznikla spojením obce Dolné Selany a Horné Selany začiatkom 20. storočia. Za I. ČSR bola poľnohospodárskou obcou. V rokoch 1931-1932 ju postihla veľká neúroda. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku. 
Dolné Selany: obec sa spomína od roku 1268 ako Zelen, neskôr sa premenovala na Scelen (1270), Zelen (1292), Selany (1808); maďarsky Alsózelény. V roku 1270 obec získali Poznanovci v majetkovom spore s Huntovcami. Od roku 1392 patrila Palásthyovcom, časť obce od roku 1434 do 18. storočia Szélényiovcom. Do 20. storočia tunajšie majetky vlastnili Majthéniovci. V roku 1715 mala obec 3 domácnosti, v roku 1720 mala 4 domy, v roku 1828 mala 56 domov a 336 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. 
Horné Selany: Obec vznikla po roku 1303 v chotári obce Dolné Selany. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Felzeu Zelen (1462), Selany (1808); Felsöszelény. Patrila zemianskym rodinám. V roku 1715 mala 16 domov, v roku 1720 mala 5 roľníckych a 3 želiarske domácnosti. 

Starosta: Pavel Celeng
e-mail: obecselany@stonline.sk