Obsah

Čelovce

1Počet obyvateľov spolu 443. Rozloha: 3686,98 ha
Obec leží na juhovýchodnom okraji Krupinskej výšiny v doline Čelovského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 340 m n. m. a v chotári 290–537 m n. m. Chotár tvoria vysoké rozrezané chrbty z andezitických tufitov, pokrytých na chrbtových rovniach hlbokými hlinami. Je odlesnený, len strmšie úbočia dolín a ostrý chrbát v južnej časti chotára je zalesnený bukovým a dubovým lesom. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy. 
Obec sa spomína od roku 1295 ako Chal, neskôr ako Čelowce (1773); maďarsky Csall. Patrila Huntovcom, od 16. storočia panstvu Čabraď. V 16.-17. storočí ju ničili turecké nájazdy. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a ovocinárstvom, do 18. storočia vinohradníctvom. Za I. ČSR obec postihla nezamestnanosť a vysťahovalectvo. V 30. rokoch bolo protiexekučné hnutie maloroľníkov. Občania sa zúčastnili SNP.

Starosta: Diana Mišková
e-mail: obeccelovce@gmail.com