Obsah

Dolinka

Počet obyvateľov spolu 476. Rozloha: 729,8 ha
Obec leží v Ipeľskej kotline doline Veľkého potoka. Nadmorská výška v strede obce je 150 m n. m. a v chotári 140–213 m n. m. Juhovýchodná rovinná časť odlesneného chotára je na širokých vyšších riečnych terasách, severovýchodná pahorkatinná na plochých chrbtoch z mladotreťohorných uloženín. Má hnedozemné, lužné a nivné pôdy.
Obec sa spomína od roku 1260 ako Inam; maďarsky Inám. Názov obce Dolinka je od roku 1948. Od 16. storočia patrila ostrihomskej kapitule. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Obec si zachovala poľnohospodársky charakter. V roku 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku. 

Starosta: Ing. József Nagy
e-mail: dolinka@dolinka.org
web: www.dolinka.org

1

Stránka

  • 1

 

 


Stránka

  • 1