Obsah

Ďurkovce

1

Počet obyvateľov spolu 127. Rozloha: 493,25 ha

Obec leží v plytkej dolinke Ipeľskej kotliny na juhovýchodnom úpätí Krupinskej výšiny. Juhovýchodnú pahorkatinnú časť chotára tvoria mladotreťohorné uloženiny, severovýchodnú časť na okrajových, z kotliny prudko vystupujúcich chrbtoch výšiny andezitické tufity. Dubové a bukové lesy sú len na svahoch. Má hnedozemné a hnedé lesné pôdy.
Obec sa spomína od roku 1262 ako Gurky, neskôr ako Gyiörk (1351), Gyurk, Gyurky (1381), Gyurkovce (1773), maďarsky Gyürki. Dnešné pomenovanie obce Ďurkovce je od roku 1920. Od roku 1351 je doložená pri určovaní hraníc majetkov obce Vinica. Do 19. storočia bola zemianskou obcou rodiny Gyürkiovcov, neskôr patrila Telekiovcom a Majthényiovcom. V 16. storočí ju úplne zničili Turci. V roku 1715 mala 1 domácnosť, v roku 1828 mala 42 domov a 257 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku. 

Starosta: Eva Egryová
e-mail: obec@durkovce.gityposta.sk