Obsah

Hrušov

Počet obyvateľov spolu 885. Rozloha: 2330,67 ha

Obec leží na južnej okrajovej zvýšenej časti Krupinskej výšiny. Nadmorská výška v strede obce je 380 m n. m. a v chotári 200–524 m n. m. Chotár je vrchovina s plochými chrbtami rozrezanými hlbokým dolinami. Tvoria ju andezitické tufity. Má illimerizované a hnedé lesné pôdy. Chrbtové plošiny sú odlesnené (polia), svahy dolín porastené dubovými, hrabovými a bukovými lesmi. Je tu rezervácia teplomilnej kveteny (41 ha) a nepreskúmané jaskyne.
Obec sa spomína od roku 1285 ako Huruso. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Hurson (1312), Hrusno (1342), Hrussowo (1773); maďarsky Hrusó, Magasmajtény. Obec patrila panstvu Bzovík, v 19. storočí časť obce Hussárovcom a časť ostrihomskej kapitule. V roku 1715 mala mlyn a 21 domácností. V roku 1828 mala 101 domov a 603 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, predtým vinohradníctvom. V roku 1926 pri vzbure obyvateľov proti výbercom daní četníci postrelili 1 robotníka a 18 uväznili. Občania sa zúčastnili SNP.

Starosta: Ing. Pavel Bendík
e-mail: obechrusov@slovanet.sk
web: www.hrusov.sk