Obsah

Kamenné Kosihy

1Počet obyvateľov spolu 352. Rozloha: 502,08 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline v plytkej dolinke potoka Studienka. Nadmorská výška v strede obce je 200 m n. m. a v chotári 169–240 m n. m. Odlesnený pahorkatinný povrch chotára s plochými rozrezanými chrbtami tvoria uloženiny z mladších treťohôr. Má hnedozemné, nivné a lužné pôdy. 
Obec je písomne doložená z roku 1135 ako majetok kláštora v Bzovíku. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Kükezü (1135), Kezeo (1295), Kameno (1773), Kamenné Kosyhy (1808; maďarsky Kökeszi. V roku 1243 daroval Belo IV. obec zemanom Dobákovi, Vacikovi a i. V 14. storočí patrila Dobákovcom a Dačovcom, neskoršie viacerým zemianským rodinám. Od roku 1526 patrila Bornemiszovcom, Semberyovcom, Gésziovcom, Ivánkovcom a i. V roku 1715 mala obec 2 domácností, v roku 1720 mala 9 domácností, roku 1828 mala 36 domov a 220 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Po roku 1918 zostalo hlavným zamestnaním. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. 

Starosta: Tibor Ďurkovič
e-mail: obeckkosihy@slovanet.sk