Obsah

Kleňany

1Počet obyvateľov spolu 307. Rozloha: 721,27 ha

Obec leží na styku Krupinskej výšiny a Ipeľskej kotliny v závere doliny potoka Oslamia. Nadmorská výška v strede obce je 225 m n. m. a v chotári 178–498 m n. m. Severnú vrchovinnú časť chotára tvoria andezitické tufy, južnú pahorkatinnú treťohorné morské uloženiny. Severná časť je zalesnená prevažne dubovým porastom. Má hnedé lesné a hnedozemné pôdy.
Obec sa spomína od roku 1235 ako Kelenen. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Kelena (1260), Kelenyen (1345), Klenanky (1773); maďarsky Kelenye. Dnešné pomenovanie obce Kleňany je od roku 1808. V roku 1257 pripadla časť obce konventu v Šahách. Druhú časť, majetok hradu Hont, daroval Belo IV. v roku 1260 synom Vacika. V 18. storočí boli zemepánmi rodiny Szmrecányiovcov a Kubínyiovcov, neskoršie Lukovci, Csákyovci a i. V roku 1715 mala obec 7 domácností, v roku 1720 mala 10 domácností a v roku 1828 mala 62 domov a 371 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a ovocinárstvom. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. 

Starosta: Helena Csákyová
e-mail: klenany@pobox.sk