Obsah

Kosihy nad Ipľom

1Počet obyvateľov spolu 436. Rozloha 682 ha.

Obec leží v Ipeľskej kotline. Nadmorská výška v strede obce je 140 m n.n. a v chotári 133-236 m n.m.. Južná časť chotára je na mokrej zaplavovanej nive a terasách Ipľa s pieskovými presypmi, severná na pahorkatine s plochými rozrezanými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Dubovým porastom je zalesnený len na úbočiach. Má nivné, lužné a hnedozemné pôdy.

Na území dnešnej obce Kosihy nad Ipľom bolo sídlisko z doby hallštatskej, rímskej, slovanskej a ranostredovekej. Obec je doložená od roka 1248, keď ju Ballo IV. daroval zlatníkovi Štefanovi, v roku 1252 ju vymenil s hosťami za Salky. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Kezeu (1326), Kezu (1385), Ipolkeze (1399), Ipolne Kesice (1773), Ipolne Kesihe (1786), Kosyhy (1808), Ipolské Kosihy (1920); maďarsky Ipolykeszi. Dnešný názov Kosihy nad Ipľom je od roku 1927. V roku 1353 patrila obec Bogodovi, neskoršie Lukovcom, od 18. storočia viacerým zemepánom, v 19. storočí Terstyánsskovcom a i. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

Starostka: Silvia Košíková