Obsah

Sečianky

 Počet obyvateľov spolu 398. Rozloha: 784,94 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline. Nadmorská výška v strede obce je 160 m n. m. a v chotári 150–362 m n. m. Južná časť chotára je odlesnená pahorkatina s plochými rozčlenenými chrbtami mladotreťohorných uloženín, severozápadná časť je na okrajových chrbtoch Krupinskej výšiny z andezitických tufitov. V kotlinách sú dubové lesy. Na pahorkatine má hnedozemné, vo vrchovine hnedé lesné pôdy.
Na území dnešnej obce Sečianky bolo sídlisko z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína od roku 1260 ako Zelchan, Zelchen. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Scelchen, (1274), Sečánka (1808), Sečenka (1920); maďarsky Ipolyszécsényke, Szécsénke. Dnešný názov obce Sečianky sa používa od roku 1927. Obec patrila viacerým zemepanským rodinám, v 18. storočí Szombathelyiovcom, v 19. storočí Lipthayovcom, Somisichovi a Krecsmárovi. V roku 1715 mala kúriu a 3 domácnosti, v roku 1720 mala 7 domácností, v roku 1828 žilo 265 obyvateľov v 44 domoch. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj za I. ČSR. Na miestnom veľkostatku poľnohospodárski robotníci štrajkovali. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

Starosta: Štefan Deák
e-mail: ocusecianky@slovanet.sk
web: www.secianky.ocu.sk