Obsah

Širákov

1Počet obyvateľov spolu 224. Rozloha: 711,52 ha

Obec leží v Ipeľskej kotline na juhovýchodnom úpätí západnej časti Krupinskej výšiny. Nadmorská výška v strede obce je 200 m n. m. a v chotári 175–462 m n. m. Južná časť chotára je pahorkatina s plochými rozčlenenými chrbtami z mladších treťohorných uloženín, severná časť - prudko sa dvíhajúci okrajový hrebeň výšiny - je z andezitických tufitov. Chotár je zalesnený prevažne dubovým lesom. Na vrchovine má hnedé lesné pôdy, v odlesnenej kotline hnedozemné.
Obec je doložená z roku 1303 ako Kezew. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Syrok alias Kezu (1356), Syrak (1381), Syrak, Syraak (1389), Sirakow (1786); maďarsky Sirák, Szirák. Patrila Jánovi Širákovi, do 15. storočia jeho potomkom, neskôr viacerým zemepánom. V roku 1715 sa spomína ako zemianska obec s 2 domácnosťami, v roku 1720 s 5 domácnosťami. V roku 1828 mala 56 domov a 336 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj v 20. storočí. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku. 

Starosta: Tibor Dímik
e-mail: sirakov@inmail.sk