Navigácia

Obsah

Veľká Ves nad Ipľom

1Počet obyvateľov spolu 421. Rozloha: 920,91 ha

Obec leží v Ipeľskej pahorkatine na pravom brehu Ipľa. Nadmorská výška v strede obce je 135 m n. m. a v chotári 128–264 m n. m. Južná časť chotára je na širokej mokrej zaplavovanej nive rieky a na terasách s pieskovými presypmi, severná na pahorkatine s plochými rozrezanými chrbtami z mladotreťohorných uloženín. Najsevernejší výbežok zabieha na južné svahy Krupinskej výšiny z andezitických tufitov. Na pahorkatine a terasách má hnedozemné, na nive nivné a lužné pôdy.

Na území dnešnej obce Veľká Ves nad Ipľom bolo osídlenie v paleolite, bolo tu sídlisko eneolitné s kanelovanou keramikou, hallštattské, laténske a slovanské z 9.-11. storočia. Obec je doložená z roku 1252 ako Nogfolu, neskôr sa premenovala na Falubka (1808), Veľká Ves (1920), Veľká Ves na Ipľom (1927); maďarsky Nagyfalu, Ipolynagyfalu. Obec patrila Gregorovi de Nogfalu, v 18. a 19. storočí Lipthayovcom a Tersztyanszkým. V roku 1715 mala 12 domácností, v roku 1828 mala 79 domov a 509 obyvateľov. V obci bol vodný mlyn a cukrovar, ktorého majiteľom boli v 1. polovici 19. storočia Forgáchovci. Obec si zachovala poľnohospodársky charakter aj po roku 1918. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. 

Starosta: Štefan Košík

e-mail: obecvelkavesnadiplom@gmail.com

web: www.velkavesnadiplom.ocu.sk