Navigácia

Obsah

Dodatok č. 6 k ISRÚ

23.05.2012

V súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader ver. 1.11 zo dňa 6.3.2012 bol vypracovaný dňa 12.4.2012 Dodatok č. 6 k ISRÚ. Tento dodatok bol schválený PPA listom č. 400/2485/2012 zo dňa 9.5.2012.