Navigácia

Obsah

Dodatok č. 9

V súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader ver. 1.14 zo dňa 2.6.2014 bol vypracovaný dňa 20.6.2014 Dodatok č. 9 k ISRÚ, ktorý bol Predsedníctvom schválený.

Dokumenty na stiahnutie