Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie na vypracovanie a tlač ISRU

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstaráva v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazku, ktorej predmetom obstarávania sú nasledovné služby:
- vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 - 2020 
- tlač propagačného letáku

Výzvy na predloženie ponúk boli odoslané vybraným záujemcom dňa 28.1.2014. Lehota na predloženie ponúk je stanovená na 7.2.2014 do 16,00 hod.


Dokumenty na stiahnutie