Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie - súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

10.04.2012

V súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný obstarávateľ povinný zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou.

Znenie § 102 (4) ods. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
(4) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.


Dokumenty na stiahnutie