Navigácia

Obsah

Členský poplatok

Členský poplatok na rok 2012 schválený Valným zhromaždením dňa 22.3.2012:

50,00 € pre verejný sektor
10,00 € pre neziskový a súkromný sektor

Uhradiť je ho možné na číslo účtu 10560941/5200 do 30.7.2012.