Navigácia

Obsah

EKOMÚZEUM HONT - PRODUKTY V ÚZEMÍ MAS PKP A ZLATÁ CESTA


Projekt spolupráce"Ekomúzeum Hont - Spoznajte život hontianskych dedín."

Projekt spolupráce bol realizovaný v spolupráci MAS Zlatá cesta s MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia v rokoch 2011-2012.
V rámci aktivít projektu boli v historickom území Hontu vytvorené zaujímavé produkty CR pre návštevníkov, turistov a všetkých záujemcov o prírodné dedičstvo, kultúrne pamiatky, ľudovú kultúru, tradície, remeslá, hudbu a chutné tradičné špeciality...
Ciele projektu:

- vytvoriť Ekomúzeum, ako produkt vidieckeho cestovného ruchu, ktorý je zostavený zo špecifických ponúk jednotlivých dedín zapojených v projekte.

- skĺbiť najzaujímavejšie špecifiká obcí z rôznych kútov Hontu, ponúknuť ich návštevníkom a tak podporiť ekonomický a spoločenský rozvoj nášho regiónu.

- vytvoriť fungujúci regionálny produkt vidieckeho cestovného ruchu založený na domácich zdrojoch a realizovanom obyvateľmi regiónu, pôjde o prvý ekomuzeálny produkt dvoch partnerstiev na Slovensku

- spracovať realizačný plán pre spustenie a predaj produktu poznávacieho cestovného ruchu v regióne Hont s názvom "Ekomúzeum Hont". Hlavný rozdiel medzi múzeom a a ekomúzeom spočíva v tom, že na miesto neživých exponátov sa spoznáva vidiecky život v reálnom čase a minulosť na reálnych miestach. Produkt bude trvaloudržateľným spôsobom využívať prírodné a kultúrne dedičstvo a výrazné mestne špecifiká pre rozvoj regiónu Hont. Realizačný plán bude hlavným podkladom pre uskutočnenie a spustenie produktu.

- pripraviť záväzné spojenie obcí s rôznym "naturelom" v produkte CR, založenom na prírodnom a kultúrnom dedičstve s maximálnym využitím ľudovo-tradičných a remeselných prvkov a originality dedín a taktiež zabezpečiť aj uákladné a doplnkové služby. Keď sa spoja viaceré obce ponuka ekomúzea bude pestrejšia, pretože každá obec ponúkne iný produkt a návštevník má možnosť spoznať zaujímavosti širšieho regiónu. Tak by sa nám turistov podarilo v území udržať viac dní.

PRODUKTY
Obec Vinica - „Pohľady do vinice a pivnice“
OZ BATHOR 1478 - „Život na dedine - tradície a remeslá“
Obec Veľká Čalomija - „História a relax pri Ipli“
Obec Čelovce - „Čelovská chrupka“
Obec Hrušov - „Deň v Hrušovskom dvore“
Obec Hontianske Tesáre - „Tesárskych sedem divov“
Obec Svätý Anton - „Gazdovský dvor“
Obec Štiavnické Bane - „Obec svetových prvenstiev“

Naším cieľom je ukázať región Hont taký, aký v skutočnosti je. Región s bohatou a typickou minulosťou i pestrou a prívetivou prítomnosťou.
Bližšie informácie nájdete na konkrétnych obecných úradoch ako aj v kancelárií MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a MAS Zlatá cesta.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka