Navigácia

Obsah

Regionálnu značku Hont pridelíme prvým záujemcom....

Dňa 13.marca 2013 zasadala v priestoroch kancelárie MAS PKP hodnotiaca komisiac k 1. výzve na predkladanie žiadostí k udeleniu regionálnej značky.

Za územie PKP nám bolo doručených 5 žiadostí a z územia Zlatá cesta taktiež 5 žiadostí. Je potešujúce, že sa do výzvy zapojili aj subjekty, ktoré neboli identifikované počas prípravy projektu spolupráce a teda neboli MAS ani oslovené, ale prihlásili sa na základe vlastného záujmu.

Pri každej žiadosti zástupca príslušnej MAS predstavil v krátkosti žiadateľa a následne každý člen komisie sám ohodnotil príslušný produkt a pridelil body podľa jednotlivých kritérií hodnotenia v časti B (body 1 až 5). Jednotlivé výrobky členovia komisie skúmali aj senzoricky. K jednotlivým žiadostiam sa viedla diskusia. Výsledok: 1.výzva bola úspešná, značku získa 9 žiadateľov z 10 záujemcov.
Rozhodnutie komisie o pridelení/nepridelení regionálnej značky bude vydané do 27.3.2013. Následne budú podpísané zmluvy s úspešnými uchádzačmi. Bude vypracovaný i propagačný materiál vo forme zakladača s kartami jednotlivých certifikovaných výrobkov.

Koncom roka 2013 plánujeme vyhlásenie 2. výzvy. Presné podmienky a dokumenty nájdete tu na našej webstránke.

Ďakujeme všetkým zapojeným a dúfame, že sa do ďalšej výzvy zapoja ďalšie subjekty ako i fyzické osoby so zaujímavými, tradičnými a originálnymi výrobkami Hontu.
Fotogaléria k článku

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1