Navigácia

Obsah

Harmonogram realizácie

Mesiac

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

 

Október

 

 

November

 

Aktualizácia dokumentu + doplnenia údajov z územia

  x x x              

Aktualizácia SWOT + Vízia

    x x              

Spracovanie akčného plánu

      x x x          

Spracovanie finančného plánu

        x x          

Spracovanie monitorovacieho a hodnotiaceho rámca

            x x      

Spracovanie implementačnej časti

                x x  

Spracovanie žiadosti a príloh k IS do opatrenia 4.1

                    x

Aktivizovanie verejnosti v území

x x x x x x x x x x x

Tlač dokumentu

                    x

Spracovanie a údržba web stránky

x x x x x x x x x x x

Záverečná konferencia - pre min. 70 osôb

                    x

Vzdelávanie

    x x   x          

Propagácia

x x x x x x x x x x x